Wykłady

 

WYKŁADY POPROWADZĄ:

 

Dr. Iván Halász PhD
Corvinus University of Budapest, Faculty of Public Administration, Department of International and European Law, Budapest, associate-professor

 

Current workplaces:
National University for Public Service, Faculty of Public Administration
Research Center for Social Scienc – Institute for Legal Sciences, Hungarian Academy of Sciences

 

Research topics:
comparative constitutional and administrative law, international migration and public
administration, regulation of elections, citizenship issues, minority rights, legal history of
Central Europe

 

Education:

 • » ELTE Faculty of Humanities, History, 1989-1994
 • » ELTE Faculty of Law, Law, 1990-1995
 • » PPKE, Faculty of Humanities, Slovak Language and Literature, 1994-1999
 • » ELTE, Faculty of Humanities, PhD School, 1995-2001
 • » Charles University of Prague, Faculty of Law, PhD School, 2008-2011

 

Academic Career:

 • » Dr. habil. – ELTE Faculty of Law, State and Law, 2012
 • » Dr. habil. – Charles University of Prague, Faculty of Humanities, Slavistic, Since 2012
 • » PPKE Faculty of Humanities, Institute od Slavonic and Central European Studies, 1996-2009
 • » Institute for Legal Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Since 1999-
 • » Corvinus University of Budapest – National University for Public Service, 2002-
 • » Membership in Academic and Professional Organisations; Editorial Board Membership:
 • » Právny obzor, Przeglad prawa konstytucyjnego, Kisebbségkutatás
 • » Awards and Honours:
 • » Corvinus University of Budapest, Teacher of Year, 2007

 

TEMATY WYKŁADÓW
1. Regionálne samosprávy v státoch V4
2. Mensiny a samospráva v krajinách V4
3. Medzinárodná krízová správa v postkonfliktnych oblastiach
4. Migrnati a samospráva v krajinách V4

 

 

Juraj Marusiak, PhD.

Juraj Marusiak, PhD.
senior research fellow
Institute of Political Sciences
Slovak Academy of Sciences

 

Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (1970) graduated at Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava in History – Slovak language and Literature (1994). Since 1996 he works as the research fellow at the Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, where he in 2003 obtained the PhD. degree. His research is focused on the history of Slovakia of 20th century and on the issues of international relations in the region of Central and Eastern Europe since 1989. In 2002-2003 he finished the Lane Kirkland scholarship in Warsaw (Poland) at WarsawUniversity, specialization East European Studies. He is an author of several articles in scientific journals and in the newspaper. He is an author of the monograph „Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov“ (Slovak Literature and the Power in the second half of the 50´s; Brno, Prius 2001). He worked in 2004 – 2010 as the chairman of the Society for Central and Eastern Europe and this time he was an editor of the analytical electronic journal DespiteBorders.com.

 

TEMATY WYKŁADÓW
1. Upadek komunizmu na Słowacji. Różnice miedzy Słowacja i Republika Czeska
2. Transformacja ustrojowa na Słowacji, problemy kształtowania systemu politycznego
3. Polityka zagraniczna Słowacji z głównym akcentem na współprace wyszehradzka ze słowackiego punktu widzenia.
4. Grupa Wyszehradzka i Partnerstwo Wschodnie
5. Podział terytorialny Słowacji i reforma samorządowa.

 

 

Jan Malast JUDr. PhDr.JUDr. PhDr. Jan Malast (*1980) graduated in Law (M.A. 2003, JUDr. 2006) at Faculty of Law and in Political Science (B.A. with honours 2005, M.A. with honours 2007, PhDr. 2011) at Faculty of Arts and Philosophy of University of West Bohemia (in Pilsen, Plzeň), the Czech Republic. Since 2010 he has been studying Administrative Law in doctoral programme (Ph.D.) at Faculty of Law of Charles University in Prague (Praha).
Since 2003 he has been working as an academic lecturer at his alma mater UWB (Department of Administrative Law, Department of Politics and International Relations) beside his close cooperation with other universities and colleges. For two electoral terms he worked as a deputy assistant at Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic along with gaining experiences at the supreme state executive (Ministry of Justice). Nowadays, in addition to his academic activities he works as a consultant, lecturer and expert reviewer for supreme state authorities as well as both municipal and professional/interest self-governmental units and groups in the Czech Republic.

 

 

 

 

Contact information:
Fakulta právnická ZČU
Faculty of Law UWB
Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň, Czech Republic
E-mail: janmal@ksp.zcu.cz

 

TEMATY WYKŁADÓW
1) Legal and political system of the Czech Republic
2) Executive power in the Czech Republic and its internal division
3) Historical basics of self-governmental principles in the Czech public administration
4) Core reforms of the public administration in the Czech Republic
5) Local and regional self-governmental units in the Czech Republic