Wykład w dniu z 12 listopada 2014 r.

Już po raz drugi w ramach grantu VUSG studenci II roku administracji międzynarodowej i unijnej z j. francuskim mieli przyjemność wziąć udział w serii trzech wykładów. Spotkania dotyczyły samorządu terytorialnego i administracji w państwach grupy wyszehradziej.

Cykl spotkań rozpoczął wykład dnia 12 listopada 2014 roku prowadzony przez mgra Juraja Marusiaka z uniwersytetu ze Słowacji, który przybliżył studentom transformacje i zmiany jakie zachodziły na Słowacji a wczesniej Czechosłowacji. Omówił również współpracę z Grupą Wyszehradzką. Zwrócił uwagę na trójpodział władzy, samorząd terytorialny i regionalny na Słowacji . Na zakończenie był czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Przygotowały :
studentki II roku AMiU
Aleksandra Zychowicz
i Dominika Dereń.