Wykład w dniu 1 grudnia 2014 r.

Ostatni wykład dotyczył Węgier, wygłosił go dr hab. Ivan Halasz 1 grudnia 2014 roku. Przybliżył historię Węgier, podwójne obywatelstwa czy samorząd mniejszości narodowych jakie zamieszkują Węgry. Zwrócił uwagę na system wyborczy do parlamentu i zmiany jakie w nim zachodziły. Dr hab. Ivan Halasz przedstawił również podobieństwa do państwa polskiego jaki i do reszty państw grupy wyszehradzkiej.

Wykłady jakie zostały przeprowadzone w ramach grantu VUSG przybliżyły i wyjaśniły studentom działalność administracji w państwach grupy V4. Poszerzyliśmy swoją wiedze na temat tych państw, jak i funkcjonowania samorządu i administracji w Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Jesteśmy przekonani że widza jak została nam przekazana w ramach projektu „Samorząd terytorialny i administracja w państwach grupy wyszehradzkiej” zaowocuje w przyszłości.