Wykład 15 XII 2015 – JUDr. JAN MALAST, PhD

Wykład w ramach projektu Wyszehradzkiego
15 XII 2015 9.00 – 14.00 Guest lecturer : JUDr. JAN MALAST, PhD
Development of the public administration (with a special focus on territorial
self-government) in the Czech Republic after 1989.
Venue: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Centrum Nowoczesnych Technologii, Building C, room 06