Studenci administracji z wizytą w Pradze

Studenci administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim oraz wykładowcy w dniach 20-22 maja 2016 roku uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Pragi. Wyjazd związany był z realizacją projektu pt. Samorząd terytorialny i administracja państw grupy wyszehradzkiej, którego autorką i koordynatorką jest dr Anna Gądek, doc. PWSZ.

Podczas wyjazdu studenci zdobywali informację o tym, jak w praktyce realizowane są ustrojowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Czechach. Wyjazd poprzedzony był cyklem wykładów prowadzonych przez wykładowców z państw grupy V4, w tym także z Czech, zakończonych podsumowującym seminarium.

 
Wyjazd do Pragi był także znakomitą okazją do poznania historii i zabytków tego pięknego miasta, spotkań z jego mieszkańcami, oceny poziomu życia społeczeństwa oraz realizowanych koncepcji rozwoju społecznego i gospodarczego Czech.