Studenci administracji międzynarodowej i unijnej z wizytą na Słowacji

Studenci specjalności administracja międzynarodowa i unijna dzięki pozyskanym przez Uczelnię środkom finansowym w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki odwiedzili wraz z wykładowcą ks. dr. hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. PWSZ słowackie miasto Trenčín.

Tarnowscy studenci spotkali się ze studentami słowackimi, a także wraz z przewodnikiem zwiedzili zabytkowe i uniwersyteckie zarazem miasto. Wizyta była okazją do poznania stosowanych w praktyce rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych słowackiej administracji państwowej i samorządowej.