Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
e-mail: vg@pwsz.tarnow.pl
Tel.:
+48 14 6316620 – centrala, portiernia – Budynek główny (budynek A)
+48 14 6316625 – portiernia – Pawilon biblioteczno-dydaktyczny (budynek B)
+48 14 6316628 – portiernia – Centrum Nowoczesnych Technologii-Instytut Politechniczny (budynek C)
+48 14 6316600 – fax